Home Product Flower Payment
Promotion Flower Conte us
Factory us
How to Order วิธีการสั่งซื้อ

Payment

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพท์ (662) 811-6205, 811-6206, 811-620
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าทาง E-mail หรือ ทาง Fax ซึ่งจะทำการสั่งซื้อแบบสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ 1. ลูกค้า Sign เอกสารใบเสนอราคากลับมาให้กับเจ้าหน้าที่ทาง E-mail, Fax หรือตอบรับทางโทรศัพท์ 2. ลูกชำระเงินค่ามัดจำสินค้า 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด หรือชำระทั้งหมด (กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ที่จัดส่งสินค้าโดย บริษัทขนส่งสินค้า) ให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking 3. เมื่อได้ทำการชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีมาเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ็กซ์ Pay-in, slip มายังหมายเลขโทรสาร หรือ Scan แล้วส่งมายัง e-mail : flowerit@ksc.th.com , export@flower-inter.com พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อกลับ ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการผลิต 1-3 วัน และ จัดส่งสินค้าให้ตาม ที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ (มีค่าจัดส่ง) ซึ่งท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ขึ้นกับตารางการจัดส่ง)
วิธีการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
อ้อมใหญ่ บจก.ฟลาวเวอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

321-3-00285-7

กระแสรายวัน

 

 

HOME

Copyright 2015 FLOWER INTERNATIONAL CO.,LTD-All Rights Reserved